Sdílet na Twitteru Sdílet na FB

Organizace šk.roku 2016/2017

25. 8. Zahajovací porada
31. 8. Uzavření klasifikace a výdej vysvědčení CU, KČ (prázdninová praxe)
1. 9. Zahájení školního roku
29. 9. Společná předmětová komise nematuritních oborů
25. 10. Sportovní den - Svobody
26.10. - 27. 10. Podzimní prázdniny
10.11. Pedagogická rada – průběžné hodnocení chování a klasifikace za 1. čtvrtletí
15.11. Třídní schůzky se zákonnými zástupci
7. 12. Den otevřených dveří
22. 12. Projektový den č. 1 (OPVK -  Náboženská tolerance a etika)
23.12. - 2. 1. Vánoční prázdniny
3. 1. Zahájení vyučování v roce 2017 – lichý týden
26. 1. Pedagogická rada – hodnocení chování a klasifikace za 1. pololetí
31. 1. Výdej výpisu z vysvědčení za 1.pololetí
2. 2. Den CO – Chování obyvatelstva za mimořádných okolností + projektový den            č. 2 (OPVK – Integrace handicapovaných osob ve společnosti)
3.2. Pololetní prázdniny
11. 2 . Den otevřených dveří
24. 2. Reprezentační ples školy
13.3. – 19. 3. Jarní prázdniny
9. 3. ředmětová komise – jmenování komisí k ZZ
12.4. Projektový den č. 3 (OPVK – Boj proti rasismu a xenofobii)
13.4. – 14.4. Velikonoční prázdniny
22. 4. Přijímací řízení  - 1. kolo
20. 4. Pedagogická rada  - průběžné hodnocení chování a klasifikace za 3.čtvrtletí 24. 4.                  Schůzka s zákonnými zástupci
12. 5. Projektový den č. 4 (OPVK- Regionální specifika)
25. 5. Předmětová komise – organizace ZZ
31. 5. Pedagogická rada – za 2. pololetí  končící ročníky
2.  6. Výdej vysvědčení za 2. pololetí končícím ročníkům
5. 6. Závěrečné zkoušky – písemná část – všechny obory
6. – 13. 6. Závěrečné zkoušky – praktická část
15. 6. Závěrečné zkoušky - ústní část
20. 6. Závěrečné zkoušky - ústní část - KČ
16.  6. Slavnostní předávání výučních listů
21. 6. Slavnostní předávání výučních listů - KČ
28.  6. Pedagogická rada – za 2. pololetí 1. a 2. ročníky
22. 6. Společná předmětová komise nematuritních oborů
23. 6. Ukončení výuky pro 1. +2. ročník oboru KČ, CU (prázdninová praxe -červenec, srpen)
28. 6. Sportovní den - Svobody
29. 6. Úklidový den
30. 6. Výdej vysvědčení 1. a 2. ročníky  za 2. pololetí
Závěrečná pedagogická rada
1.7.- 31.8. Hlavní prázdniny
Plán porad třídních učitelů:
26. 8., 29. 9., 25. 10., 24. 11., 15. 12. , 12. 1.,23. 2., 30. 3., 27. 4.,25.5., 15.6.