Informace pro 1.ročníky

Maturitní obory:

Nematuritní obory:

Všichni žáci:

Důležité termíny:

  • společná informativní schůzka budoucích 1. ročníků v úterý 29. června 2021 v 16.00 hodin v učebnách školy – rozpis bude připraven u vstupu – vchod Purkyňova 6. Při vstupu do školy je nutné dodržovat vládní nařízení o bezinfekčnosti a respirátor
  • zahájení šk. roku je 1. září 2021 v 10.00 hodin na nádvoří u školní jídelny