DigiMe

3D model školy, doplněn o interiér v rámci projektu DigiMe Interreg Rakousko-Česká republika DigiMe ATCZ216

Interiér byl doplňen do 3D modelu exteriéru školy, který vypracovala v rámci své seminární práce Josefína Carasová ve šk. roce 2019/2020.