Školní psycholog

Žákům nabízím poradenství a konzultace nejen když máte……

 • osobní, rodinné nebo vztahové problémy
 • potíže v komunikaci
 • potíže při učení, neprospíváte nebo nevíte, jak se naučit
 • špatné pocity mezi spolužáky, necítíte se ve své třídě komfortně
 • časté pocity nejistoty, trémy, strachu …..
 • konflikt s učitelem

Ale také když…..

 • se ocitnete v psychicky mimořádně náročné situaci
 • se potřebujete dozvědět něco sami o sobě nebo si potřebujete popovídat s někým nezávislým, nezaujatým
 • potřebujete poradit s výběrem dalšího studia

Rodičům nabízím konzultace zejména když….

 • u vašeho dítěte došlo k výraznému zhoršení prospěchu
 • u vašeho dítěte došlo k náhlé změně chování, prožívání
 • potřebujete poradit s domácí přípravou vašeho dítěte na vyučování a s výběrem optimálního učebního stylu
 • potřebujete poradit při řešení výchovných nebo osobnostních problémů vašeho syna/dcery.
 • potřebujete pomoci při řešení obtíží vašeho dítěte se spolužáky nebo pedagogy
 • když potřebujete poradit s výběrem dalšího studia vašeho syna/dcery z hlediska rozumových a osobnostních předpokladů

Kde mě najdete?

Přízemí Purkyňova, dveře číslo P27

Kdy mě najdete?

Konzultační hodiny
Pondělí 9:00 – 12:00
Uterý 11:00 – 13:00
Středa 11:00 – 15:00
Čtvrtek 9:00 – 12:00
Pátek Případně dle domluvy

Informovaný souhlas s činností školního psychologa

Kontakt:

Mgr. Kateřina Jónová, školní psycholog

Mail: katerina.jonova@gssmikulov.cz

tel.: 516 499 422