Konzultační a pokladní hodiny

Pokladní hodiny EO

Pondelí 6.30–11.30
Středa 12.00–14.45 (vklady nejpozději do 14.15)
Pátek 6.30–10.00

Výplata odměn žáků za produktivní práci bude vyplácena v nejbližším pokladním dni, vždy do 10. v měsíci.
Po domluvě je možné požádat o konzultaci i v jiném čase. Emailové adresy učitelů zde.