Školní jídelna

Telefon do jídelny: 516 499 407
Bankovní spojení:
Banka: Komerční banka
Číslo účtu: 107-5480970227
Kód banky: 0100
VS: naleznete v aplikaci Nová jídelna v části Konta a platby po přihlášení dítěte zde. Číslo jídelny 11375, uživatel: část školního emailu před zavináčem @.

Stravné v době nemoci

Studenti mají nárok na dotovanou stravu v době nemoci jen na 1.den, pak si musí stravu odhlásit, jinak bude podle zákona doúčtována cena oběda do plné výše. (87,-Kč)

V případě onemocnění žáka je možné odebrat dotovaný oběd do jídlonosiče pouze první den nemoci. Na další dny je nutné žáka ze stravování odhlásit. Pokud si rodiče přejí obědy pro nemocného žáka odebírat i v dalších dnech, bude cena obědu zahrnovat kromě finančního normativu na nákup potravin i náklady věcné a mzdové. V souladu se školským zákonem a vyhláškou č. 107/2005 Sb., zajišťuje škola stravování pro žáky pouze ve dnech jejich pobytu ve škole. V případě, že žák odebere stravu v době nemoci nebo nebude odhlášen, stává se mimoškolním strávníkem a je nutné zaplatit stravné bez dotací v plné výši, včetně režie jako mimoškolní strávník. Veškeré svátky, prázdniny děti také nemají nárok na dotovaný oběd. Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada. Při ukončení studia na škole, je strávník povinen se odhlásit ze stravování, týká se to zejména platby přes účet.

Čipový systém:

 Výdej obědů je automatizovaný, proto si každý strávník musí zakoupit čip v ceně 75,- Kč. Cena čipu platí po celou dobu školní docházky. Při ztrátě nebo poškození čipu je nutno zakoupit nový čip. Strava je vydávána pouze na základě zaplacené a přihlášené stravy a denního nošení čipu. Výdej stravy se prokazuje přiložením čipu k zařízení, kde Vám vyjede stravenka, která se předloží kuchařce při výdeji oběda. (zařízení se nachází u vchodu do jídelny).

Při zapomenutí čipu a po ověření objednávky u vedoucí šk.jídelny je mu vydána strava.

Na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování jsou stanoveny finanční normativy a žáci jsou rozděleni do kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce (od 1. 9. do 31. 8.). Tito strávníci nehradí provozní ani mzdovou režii. Finanční limit může být změněn na základě změny cen potravin.

skupina cena FKSP potraviny
žáci 11-14 let 38,00 38,00
žáci 15 -27 let 43,00 43,00
zaměstnanci školy 33,00 -10 43,00
cizí strávníci 87,00 43,00

Cizí strávníci (od 1.5.2022): 87,- Kč.

Jídlo je nutné si objednat minimálně den předem, a to pomocí čipu v jídelně, dále prostřednictvím internetu. Pokud má strávník dostatečný finanční kredit, je možné si zvolit obědy na 2 týdny předem. Během měsíce je možné změnit výběr menu. Přihlásit a odhlásit oběd lze na internetové adrese školy nebo prostřednictvím OZSJ. Oběd na daný den lze objednat nebo zrušit nejpozději do 14.00 hod. předešlého pracovního dne. . Strávník má možnost vložit oběd do burzy, pokud se oběd neprodá, popřípadě když si oběd včas neodhlásí, oběd propadne. Stravné je možné přihlásit a odhlásit také v kanceláři školní jídelny osobně, telefonicky na tel. 516499407, nebo prostřednictvím

e-mailu: jidelna@gssmikulov.cz minimálně 1 den předem.

 

Dále bude možné vložit oběd do tzv. Burzy:

Burza funguje tak, že nemůžete vybrat jídlo, které máte již objednané a protože vypršel časový limit pro zrušení objednávky (text na tlačítku Nelze zrušit a nad nápovědnou ikonou se zobrazí Vypršel časový limit) můžete stisknout tlačítko Do burzy a toto jídlo bude přístupné v rámci burzy. Pokud naopak zjistíte, že jste jídlo chtěli a už si ho nemůžete objednat z důvodu vyčerpání časového limitu, je možné prolistovat burzu a zjistit, zda neobsahuje požadované jídlo. Pokud ano, zobrazí se text jídelníčku a a tlačítko Přidat 1ks z burzy. Po stisknutí tlačítka dojde k přiřazení jídla k novému strávníkovi. Burzu je možné požívat jen on-line v systémech BonAp.

 

Oznámení o Nařízení EP a Rady EU č. 1169/2011

Dne 13. prosince 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podle něho se musí každý spotřebitel dozvědět, zda se v nabízené potravině nebo pokrmu vyskytují alergeny, jejichž seznam je v nařízení uveden.

Poskytování informací o alergenech jsou k dispozici:

 • na jídelníčku (číselnými kódy)
 • na webu ( v jídelníčku číselnými kódy)
 • u vedoucí jídelny a vedoucí kuchařky (zde jsou také k dispozici informace o specifikaci alergenů, reakce, projevy, intolerance, seznamy alergenů)

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 Evropské unie

 1. Obiloviny obsahující lepek (nejedná se o celiakii), výrobky z nich
 2. Korýši a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující život
 3. Vejce a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující život
 4. Ryby a výrobky z nich
 5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující život
 6. Sójové boby (sója) a výrobky z nich
 7. Mléko a výrobky z něj – patří mezi potraviny ohrožující život
 8. Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů
 9. Celer a výrobky z něj
 10. Hořčice a výrobky z ní
 11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
 12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno oxidem siřičitým
 13. Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj
 14. Měkkýši a výrobky z nich