Projekty

Aktuální projekty

 

Realizované projekty

 • Naše škola byla úspěšná v žádosti o grant v rámci projektu Erasmus+: Klíčové akce 1 – Projekty mobility osob/Odborné vzdělávání a příprava s názvem :„Rozvoj odborných kompetencí a sociálních dovedností“. Získali jsme částku v maximální výši 72 794 EUR.
 • Gymik-LINGUA: Jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků Gymnázia Mikulov Předmětem projektu je vzdělávání učitelů Gymnázia Mikulov v anglickém jazyce. Jeho realizací bude zajištěno potřebné zvýšení a zkvalitnění jazykových kompetencí, tak i možnost pro ostatní učitele lépe využívat cizojazyčné zdroje informací a následně přispěje k inovaci v oblasti výukových technik a zpracování výukových programů s primárním efektem zvýšení úrovně celé výuky i odbornosti celého pedagogického sboru.
 • Modernizace výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s využitím ICT technologií
 • OPVK 1.5 – EU peníze školám
 • Making Science Look Simple
  Projekt Making Science Look Simple programu Comenius partnerství škol se zabývá se problémy při studiu přírodovědných předmětů a matematiky. Koordinátorkou projektu je Mgr. Daniela Hasníková, ale do projektu jsou zapojeni všichni vyučující přírodovědných předmětů, matematiky, ale i angličtiny a ICT.
 • Inovace výukových programů Gymnázia Mikulov
  V roce 2008 se naše škola rozhodla využít možnosti požádat o grant z Evropských sociálních fondů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Partnery tohoto projektu jsou Evropská Unie, Evropský sociální fond, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Jihomoravský kraj.
 • Ecofootprint
  Projekt ECOFOOTPRINT měl za úkol vést studenty, aby si všímali životního prostředí a jeho ochrany ve městě a regionu, srovnávat kvalitu ŽP v různých částech Evropy.
 • Waste Disposal in the Profile of Time
  Jazykový, ekologicky zaměřený projekt vypracovaný v rámci projektu Comenius s finskou partnerskou školou Utsjoen saamelaislukio ve školním roce 2005/2006. Náplní projektu bylo vysledovat, jak člověk zacházel s odpadem v různých historických obdobích a srovnat tento přístup v obou partnerských oblastech, které jsou klimaticky hodně odlišné.