Projekty

Aktuální projekty

 • DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1
 • DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1
 • Projekt „Vyjeďme si spolu“ Reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_003/0001243.

 • Operační program Jan Amos Komenský, Název: „Vyjeďme si spolu“, Reg. č.: CZ.02.02.XX/00/22_003/0001243, Realizace projektu: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2025 (36 měsíců), Finance: 2 086 783,- Kč.
  Oblasti financování:

  • Školní psycholog
  • Vzdělávání pracovníků (semináře a kurzy pro učitele)
  • Inovativní vzdělávání žáků (tandemová výuky, odborník z praxe apod.)
  • Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání

  Anotace: Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání žáků a spolupráce s rodiči a veřejností.

 • Doučování žáků škol. web: Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
  Popis projektu.
 • Praktická příručka pro online vyučování německého jazyka
  Practical and methodical handbook for teaching German online

  • Mezinárodní projekt Erasmus+ 2020-1SK01-KA226-SCH-094410
  • Spolupráce v oblasti inovací a osvědčených postupů (Partnerships for Digital Education Readiness)
  • Období řešení projektu: 2021 -2023

  Výstup projektu: https://duo.germanistik-ucm.eu/

 

Realizované projekty

 • Projekt Podnikavé dny
 • Interreg Rakousko-Česká republika DigiMe ATCZ216
 • Naše škola byla úspěšná v žádosti o grant v rámci projektu Erasmus+: Klíčové akce 1 – Projekty mobility osob/Odborné vzdělávání a příprava s názvem :„Rozvoj odborných kompetencí a sociálních dovedností“. Získali jsme částku v maximální výši 72 794 EUR.
 • Gymik-LINGUA: Jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků Gymnázia Mikulov Předmětem projektu je vzdělávání učitelů Gymnázia Mikulov v anglickém jazyce. Jeho realizací bude zajištěno potřebné zvýšení a zkvalitnění jazykových kompetencí, tak i možnost pro ostatní učitele lépe využívat cizojazyčné zdroje informací a následně přispěje k inovaci v oblasti výukových technik a zpracování výukových programů s primárním efektem zvýšení úrovně celé výuky i odbornosti celého pedagogického sboru.
 • Modernizace výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s využitím ICT technologií
 • OPVK 1.5 – EU peníze školám
 • Making Science Look Simple
  Projekt Making Science Look Simple programu Comenius partnerství škol se zabývá se problémy při studiu přírodovědných předmětů a matematiky. Koordinátorkou projektu je Mgr. Daniela Hasníková, ale do projektu jsou zapojeni všichni vyučující přírodovědných předmětů, matematiky, ale i angličtiny a ICT.
 • Inovace výukových programů Gymnázia Mikulov
  V roce 2008 se naše škola rozhodla využít možnosti požádat o grant z Evropských sociálních fondů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Partnery tohoto projektu jsou Evropská Unie, Evropský sociální fond, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Jihomoravský kraj.
 • Ecofootprint
  Projekt ECOFOOTPRINT měl za úkol vést studenty, aby si všímali životního prostředí a jeho ochrany ve městě a regionu, srovnávat kvalitu ŽP v různých částech Evropy.
 • Waste Disposal in the Profile of Time
  Jazykový, ekologicky zaměřený projekt vypracovaný v rámci projektu Comenius s finskou partnerskou školou Utsjoen saamelaislukio ve školním roce 2005/2006. Náplní projektu bylo vysledovat, jak člověk zacházel s odpadem v různých historických obdobích a srovnat tento přístup v obou partnerských oblastech, které jsou klimaticky hodně odlišné.