Školská rada

Kontakt: skolskarada@gssmikulov.cz

Složení školské rady od 07/2021:

zástupci zřizovatele školy (jmenováni Radou Jihomoravského kraje):

  • Mgr. Rostislav Souchop
  • Vojtěch Příbramský
  • Mgr. Jiří Tichý

zvolení zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti:

  • Petra Caulfield
  • MUDr. MDDr. Lada Jedličková, předseda
  • Pavel Prokeš

zvolení zástupci pedagogických pracovníků školy:

  • Mgr., Ing. Jaroslav Metlický
  • Mgr. Iva Šrámková, zapisovatel
  • Ing. Miroslav Siebert, PhD.