Školská rada

Kontakt: skolskarada@gssmikulov.cz

Složení školské rady od 13.07.2024:

zástupci zřizovatele školy (jmenováni Radou Jihomoravského kraje):

  • Mgr. Rostislav Souchop
  • Vojtěch Příbramský
  • Mgr. Jiří Tichý

zvolení zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti:

  • Markéta Šídová
  • Lara Příbramská
  • Jiřina Procházková

zvolení zástupci pedagogických pracovníků školy:

  • Ing. Dalibor Malý
  • ThDr. Richard Ferčík, Ph.D.
  • Bc. Ctibor Holub