Dne
29.01.2019,
ředitelské volno.

Hledáme asistenta pedagoga na 35,5 hodiny s nástupem od 1.2.2019.

Srdečně Vás zveme na
ples GSS Mikulov,
který se koná v sobotu
2. března 2019 v 19:00 hodin
v zámeckém sále Mikulov.
Více info zde

předchozí další

Po čem jdete nejčastěji

Novinky a aktuality

22leden
2019

Den otevřených dveří na GSS Mikulov

V sobotu 19. 1. 2019 se konal v tomto roce již druhý den otevřených dveří. Zájemci o studium i široká veřejnost si mohli prohlédnout prostory školy, žáci i učitelé si pro ně přichystali ukázky školních činností – chemické i fyzikální pokusy na gymnáziu, ukázky slavnostně prostřené velikonoční a valentýnské tabule u žáků oboru hotelnictví a kuchař číšník, zdobení perníčků a malování obličejů na fondánovou hmotu předvedli cukráři, strojní mechanici nabízeli přítomným slečnám vlastnoručně vyrobené šperky. Školou se linula vůně kávy a chutného občerstvení, které na potenciální žáky i jejich rodiče čekalo v Purkyňově sále.

Slavnostní den umocnila historická událost podepsání dvoustranných memorand o spolupráci mezi Gymnáziem a střední odbornou školou v Mikulově, Zahradnickou fakultou a Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně. Fakulty se mj. zavázaly k metodické podpoře vybraných vzdělávacích programů školy, prohlubování kvalifikace středoškolských pedagogů, poskytování prostoru k odborným praxím našich žáků a spolupráci při zajišťování mimoškolních aktivit, spolupráci při podávání a realizaci projektů na základě výzev v rámci vyhlašování operačních programů vhodných pro fakulty i GSS Mikulov. Naše škola vytvoří podmínky a prostor pro propagaci fakultních aktivit, pro konzultace a poradenství žákům školy, implementuje prvky prohlubující zájem o studium na fakultě v osnovách výuky vybraných oborů.

Všechny strany memorand se zavazují po dvou letech od podpisu posoudit jejich přínos v podobě dosažených výsledků. Pevně věříme, že datum 19. 1. 2019  je datem otevírajícím nové možnosti vzdělávání a přípravy žáků naší školy pro zodpovědný výběr dalšího studia či profese.


09leden
2019

Křížky, kolečka a čtverečky

Dne 30. 11. 2018 se v Brně již tradičně konal krajský turnaj v soutěži Pišqworky 2018. Za naši školu soutěžily dva postupující týmy z oblastního kola Gymik A a Gymik C. Turnaje se zúčastnilo cca 14 týmů z Jihomoravského kraje. Na soutěži vládla příjemná atmosféra a soutěživý duch. Náš tým Gymik A obsadil krásné 4. místo z celého Jihomoravského kraje. Soutěžící v Gymik A: Anežka Čechová,  Kateřina Pokorná, Václav Zapletal, Daniel Svoboda, Tadeáš Čech. Soutěžící v Gymik C: Jakub Snopek, Stella Kolinková, Vítek Březina, Viktor Šedivý, Matěj Skočík. Mgr. Magda Černáková, GSS Mikulov


03leden
2019

Návštěva anglického divadelního představení

V úterý 18. prosince navštívili studenti vyššího gymnázia anglické divadelní představení The Secret Diary of Adrian Mole, předvedené souborem Domino Theatre v Brně. Představení bylo adaptací stejnojmenné knihy britské spisovatelky Sue Townsendové a pojednávalo o složitém dospívání teenagera Adriana. Zachycuje jeho konfrontaci se světem dospělých, prožívání první lásky a komplikované vztahy s vrstevníky. Herecké obsazení tvořili studenti jednoho z brněnských gymnázií. Jako každý rok přispělo představení k zlepšení jazykových dovedností studentů a jistě také bylo zpestřením předvánočního času. Mgr. Jitka Švecová, GSS Mikulov

Fotogalerie

Fotogalerie

Video

Video

Virtuální prohlídka

Prohlidka

Důležité dokumenty

  Partneři školy

Bowling Mikulov Hotel Galant Hotel Iris Nemocnice Valtice Srdce v domě MF Energy Kontaktni centrum Antir easyschool Gabauer & Griller AWIS Vinařské centrum Vinařství Vajbar ZF Mendelu